صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 30,376,123,401
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 10,693
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,307 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,871,625
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,859,143
تاریخ محاسبه NAV: 1395/02/10 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,840,748
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود