صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 19,908,184,806
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 6,292
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,708 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,207,443
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,164,047
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/15 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,164,047
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود