صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 29,381,868,078
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 10,376
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,624 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,861,822
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,840,776
تاریخ محاسبه NAV: 1395/03/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,831,714
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود