صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 32,726,909,885
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: زهرا مولایی 12,135
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,865 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,735,315
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,696,902
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/04‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,696,902
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود