صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 20,030,713,114
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 6,420
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,580 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,159,561
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,120,049
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,120,049
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود